Me 25 Korrik 2014 ne kryem kursin e trajnimit me fermeret rome dhe egjiptiane ne Otllak, Berat. Gjithashtu ky kurs trajnimi u fokusua ne dy çeshtje kryesore: ne teknologjine e kultivimit te sherebeles dhe ne proceduren e aplikimit per te perfituar ngaskemat e subvencionimit te Shtetit mbi bimet medicinale. Shume fermere Egjyptiane dhe Rome moren pjese ne kete trajnim. Ne total moren pjese 40 persona prej te cileve 20 ishin gra dhe vajza.