Ruajtja dhe shfrytezimi i qendrueshem i resurseve gjenetike te bimeve medicinale ne rajonin e Malesise se Madhe,Shkoder nepermjet trainimit dhe ndergjegjesimit te aktoreve te zinxhirit te vlerave

Home/Ruajtja dhe shfrytezimi i qendrueshem i resurseve gjenetike te bimeve medicinale ne rajonin e Malesise se Madhe,Shkoder nepermjet trainimit dhe ndergjegjesimit te aktoreve te zinxhirit te vlerave

Turne studimi

 31 korrik 2014 kemi realizuar një kurs trajnimi dhe turne studimi me fermerëtkorrësitmbledhësit dhe tregtarët e bimeve medicinale si dhe përfaqësues të Prefekturës Shkodër dhe NënPrefekturës se Malësisë së Madhe dhe ekspertët e MADA.

Kursi i trajnimit u fokusua në teknikat dhe metodat e kultivimit dhe vjeljes se bimeve medicinale dhe u shoqerua me vizita në terren për të paraqitur si model fermat e zonës së Koplikut për kultivimin e bimeve medicinale dhe vizita te kompanive model  mbledhjentharjen, etiketimin dhe ruajtjen e bimeve medicinale  Koplik si dhe vizita e bimeve medicinale ne habitatin malor te zones se RazmesNë këtë trajnim morën pjesë gjithsej 35 persona 25 prej te cileve ishin gra.

2017-12-21T19:01:04+00:0031 Korrik, 2014|

Kurse Trajnimi

Ne kemi realizuar nje kurs trajnimi me 9 korrik 2014 qe lidhet me korrjen dhe proceset e pas-vjeljes se bimevemedicinale ku moren pjesekorresit, mbledhesit, perpunuesit, tregtaret e bimeve medicinale si dheperfaqesues te pushtetit vendor dhe Qendres seTransferimit te Teknologjise Bujqesore te Shkodres.

2017-12-21T19:56:53+00:009 Korrik, 2014|

Kurse Trajnimi

Ne kemi kryer nje kurs trajnimi me fermeret, korresit dhe mbledhesit e bimeve mjekesore ne Koplik me 30 Qershor 2014 ne lidhje me teknikat, metodat dhe kohen e bimeve medicinale. Nekete trajnim moren pjese gjithsej 30 persona prej te cileve 20 ishingra dhe 10 persona ishin meshkuj.

Ky trajnim u krye ne nje fushe te kultivuar me sherebele, lavandula dhe thymus.

2017-12-21T19:59:27+00:0030 Qershor, 2014|

Rregullimi i zyres sone

Pas nenshkrimit te kontrates me perfaqesues te REC Shqiperi, ne qershor te 2014 kemi pajisur zyren tone me mobilje te tilla sitavoline pune dhe karrigesi dhe nje laptop.

2017-12-21T20:01:15+00:0020 Qershor, 2014|