Ne kemi realizuar nje kurs trajnimi me 9 korrik 2014 qe lidhet me korrjen dhe proceset e pas-vjeljes se bimevemedicinale ku moren pjesekorresit, mbledhesit, perpunuesit, tregtaret e bimeve medicinale si dheperfaqesues te pushtetit vendor dhe Qendres seTransferimit te Teknologjise Bujqesore te Shkodres.