Kultivimi i bimeve medicinale per te mbeshtetur grate fermere Rome dhe Egjyptiane ne Shqiperi

Mbeshtetje e vazhdueshme

Ndihma e MedAlb Institut u kthye ne nje ndihme materiale duke ndihmuar me fidane sherebele 40 familje nga komunitetet Rome dhe Egjiptiane. Keto fidane u mbollen nga fermeret femra te ketyre familjeve duke zene nje total prej 8 hektaresh ose 2 dynymesh per familje. Pas permbytjeve ne komunen Novosele dhe ate Morave, MedAlb Institut, me mbeshtetjen e UNDP, ndihmoi familjet e permbytura duke u dhuruar nga nje makine per frezimin e tokes te cilat jane tashme ne dispozicion te fermereve nga komunitetet Rome dhe Egjiptiane.

2017-12-21T18:52:41+00:0015 Qershor, 2015|

Kurse Trajnimi

 30 Korrik 2014 kemi realizuar edhe një kurs trajnimi mbiteknologjine e kultivimit të sherebeles dhe mbi skemat e subvencioneve shtetërore për bimët medicinale në KomunënShushicëVlorëKane marrë pjesë gjithsej 25 persona dhe 10 prej tyre ishin gra fermere rome.

2017-12-21T19:47:33+00:0030 Korrik, 2014|

Kurse Trajnimi

 29 Korrik 2014 ne kryem kursin e trajnimit mbi teknologjine ekultivimit te sherebeles dhe proceduren e aplikimit per te perfituar nga skemat subvencionuese shtetërore me fermeret romë dhe egjiptianë në komunën NovoselësNë kete trajnim ne total morën pjesë 25 persona dhe 10 prej tyre ishin gra dhe vajza fermere te komunitetit Rom.

2017-12-21T19:49:16+00:0029 Korrik, 2014|

Kurse Trajnimi

Me 25 Korrik 2014 ne kryem kursin e trajnimit me fermeret rome dhe egjiptiane ne Otllak, Berat. Gjithashtu ky kurs trajnimi u fokusua ne dy çeshtje kryesore: ne teknologjine e kultivimit te sherebeles dhe ne proceduren e aplikimit per te perfituar ngaskemat e subvencionimit te Shtetit mbi bimet medicinale. Shume fermere Egjyptiane dhe Rome moren pjese ne kete trajnim. Ne total moren pjese 40 persona prej te cileve 20 ishin gra dhe vajza.

2017-12-21T19:51:47+00:0025 Korrik, 2014|

Kurse Trajnimi

Me 23 Korrik 2014 ne kemi realizuar kursin e pare te trajnimit ne Buçimasme me pjesemarrjen e fermereve egjiptiane, duke perfshire grate dhe vajzat e ketyre komuniteteve. Ky kurs trajnimi u fokusua ne dy çeshtje kryesore:

  1. Teknologjine e kultivimit te sherebeles
  2. Procedurat e aplikimit per te perfituar nga skema e subvencionitshteteror per fermeret te cilet kultivojne bime medicinale ne fermat e tyre.

Pas trajnimit vizituam nje ferme ku kultivohej sherebele ne Buçimas. Ne kete kurs trajnimi moren pjese gjithsej 25 persona 13 prej te cileveishin gra dhe vajza.

2017-12-21T19:54:30+00:0023 Korrik, 2014|

Studim Fizibiliteti

Ne fazen e pare, qe nga 01 deri me 15 Qershor 2014 MedAlbInstitut ka realizuar nje studim fizibiliteti per te mbledhur te dhenadhe per te bere analiza ne lidhje me prodhimin e bimeve medicinale si dhe kushtet klimatike dhe tokesore tekater komunave te projektit ku perfshihen ato te Novoseles, Shushices, Otllakut dhe Bucimasit dhe ne anen tjeter,per te mbledhur te dhena dhe per te bere analiza rreth antareve te komunitetit Egjiptian dhe atij Rom ne keto komuna. Keto analiza kane te bejne me popullsine e tyre,kulturen dhe traditen,marredheniet gjinore, punesimin ne bujqesi, pronesine e tokesbujqesore, kultivimin e tokes, menaxhimit te fermes dhe mbledhjes se bimeve medicinale. Gjithashtu permes ketij studimi kemiidentifikuar fermeret me pervojat me te mira ne çdo komune nekultivimin e sherebeles.

2017-12-21T20:04:42+00:0015 Qershor, 2014|
Go to Top