31 korrik 2014 kemi realizuar një kurs trajnimi dhe turne studimi me fermerëtkorrësitmbledhësit dhe tregtarët e bimeve medicinale si dhe përfaqësues të Prefekturës Shkodër dhe NënPrefekturës se Malësisë së Madhe dhe ekspertët e MADA.

Kursi i trajnimit u fokusua në teknikat dhe metodat e kultivimit dhe vjeljes se bimeve medicinale dhe u shoqerua me vizita në terren për të paraqitur si model fermat e zonës së Koplikut për kultivimin e bimeve medicinale dhe vizita te kompanive model  mbledhjentharjen, etiketimin dhe ruajtjen e bimeve medicinale  Koplik si dhe vizita e bimeve medicinale ne habitatin malor te zones se RazmesNë këtë trajnim morën pjesë gjithsej 35 persona 25 prej te cileve ishin gra.