Gjate periudhes kohore 1 maj – 31 korrik2014 ne kemi kryer kurse trajnimi per grate dhe vajzat mbi teknologjine ekultivimit te sherebeles. Keto kurse trajnimi jane realizuar per grate dhe vajzat fermere sipas familjeve kushtezuar nga rrethanatspecifike te ketyre familjeve.
Ne total jane trajnuar 50 gra dhe vajza fermere te familjeve ne gjakmarrje.

RDP kreu nje kurs trajnimi 3 ditor me organizatat e saj perfituese ne Rozafe, Shkoder ne datat 17, 18 qershor 2014 dhe nje dite turne studimi netre organizatat perfituese te financimit nga RDP ku u perfshine vizita ne fushat e mbjella me sherebele ne Gruemire, Koplik dhe u vizituamagazina e grumbullimit te bimeve medicinale te Z.Ramadan Likaj ne Bashkine Koplik.

Gjate periudhes Qershor-Nentor 2014 ne kemi zhvilluar kurse te tjera trajnimi me grate dhe vajzat fermere te familjeve perfituese te projektit tone, ne lidhje me korrjen, tharjen, transportin, ruajtjen dhe marketingun e sherebeles.