Kultivimi i bimeve medicinale ne ndihme te grave te familjeve ne gjakmarrje ne Qarkun e Shkodres

Kurse Trajnimi

Gjate periudhes kohore 1 maj – 31 korrik2014 ne kemi kryer kurse trajnimi per grate dhe vajzat mbi teknologjine ekultivimit te sherebeles. Keto kurse trajnimi jane realizuar per grate dhe vajzat fermere sipas familjeve kushtezuar nga rrethanatspecifike te ketyre familjeve.
Ne total jane trajnuar 50 gra dhe vajza fermere te familjeve ne gjakmarrje.

RDP kreu nje kurs trajnimi 3 ditor me organizatat e saj perfituese ne Rozafe, Shkoder ne datat 17, 18 qershor 2014 dhe nje dite turne studimi netre organizatat perfituese te financimit nga RDP ku u perfshine vizita ne fushat e mbjella me sherebele ne Gruemire, Koplik dhe u vizituamagazina e grumbullimit te bimeve medicinale te Z.Ramadan Likaj ne Bashkine Koplik.

Gjate periudhes Qershor-Nentor 2014 ne kemi zhvilluar kurse te tjera trajnimi me grate dhe vajzat fermere te familjeve perfituese te projektit tone, ne lidhje me korrjen, tharjen, transportin, ruajtjen dhe marketingun e sherebeles.

2017-12-21T19:04:59+00:0031 Korrik, 2014|

Perzgjedhja e perfituesve

Gjate periudhes kohore 16 mars – 30 prill 2014 MedAlb Institut ne bashkepunim me organizaten e saj lokale partnere “Shoqata e Fermereve te Shkrelit” dhe perfaqesuesve te kater komunave, perzgjodhi 35 familjet ne gjakakmarrje ne Malesine e Madhe te cilatdo te perfshihen ne kete projekt.

Ne te njejten kohe ne shperndame fidanet e sherebeles te planifikuar per nje siperfaqe mesatare prej 2,5 dy ose 0,25 ha per familje dhe 4000 fidane / dy ose ne siperfaqe te tokes bujqesore prej 10 ha dhe 400.000 fidane sherebele.

Gjithashtu ne kemi mbeshtetur vazhdimisht me konsulence teknike grate dhe vajzat fermere te ketyre familjeve te perfshira ne projekt.

2017-12-21T20:07:57+00:0030 Prill, 2014|
Go to Top