Ndihma e MedAlb Institut u kthye ne nje ndihme materiale duke ndihmuar me fidane sherebele 40 familje nga komunitetet Rome dhe Egjiptiane. Keto fidane u mbollen nga fermeret femra te ketyre familjeve duke zene nje total prej 8 hektaresh ose 2 dynymesh per familje. Pas permbytjeve ne komunen Novosele dhe ate Morave, MedAlb Institut, me mbeshtetjen e UNDP, ndihmoi familjet e permbytura duke u dhuruar nga nje makine per frezimin e tokes te cilat jane tashme ne dispozicion te fermereve nga komunitetet Rome dhe Egjiptiane.