Gjate ketij muaji, MedAlb Institut ka realizuar anketimin “Vleresimi i publikut mbi menaxhimin e mbetjeve ne Shqiperi” ne pergjigje te situates mjaft te tensionuar dhe te debatueshme te krijuar ne vend pas miratimit ne Parlamentin Shqiptar te ndryshimeve qe iu bene ligjit ekzistues per menaxhimin e integruar te mbetjeve ne Shqiperi. Ky studim beri te mundur qe zeri i publikut te degjohej ne nivel kombetar dhe rezultatet u derguan ne zyrat e parlamentit dhe te qeverise Shqiptare per t’u bere te ditur opinionin publik, sugjerimet dhe kritikat e tyre.