Ne datat 30 dhe 31 mars 2017, ne kuader te projektit “Ndergjegjesimi i publikut krahas moratoriumit per mbrojtjen e pyjeve ne Shqiperi”, MedAlb Institut realizoi ne Gramsh trajnimin dyditor me teme: “Zjarret ne pyje dhe strategjite per parandalimin dhe menaxhimin e tyre”.

Dita e pare e trajnimit u zhvillua ne terren ne fshatin Drize, i cili eshte i rrethuar nga nje pyll me pisha, me pjesemarrjen e komunitetit te zones dhe te kolektivit te nxenesve dhe mesueseve te shkolles se ketij fshati.

Dita e dyte e trajnimit u zhvillua ne mjediset e Bashkise Gramsh ne bashkepunim edhe me stafin e organizates CNVP. Ne te moren pjese pylltare, specialiste pyjesh, kryetare te shoqatave te pyjeve, perfaqesues te drejtorise pyjeve dhe te inspektoriatit te pyjeve. Gjithashtu ne kete aktivitet mori pjese edhe kryetarja e bashkise se Gramshit, Znj. Luljeta Dollani.

Ne kete trajnim, pervec prezantimeve te kryera nga organizatoret, te cilat u ndoqen me shume interes nga pjesemarresit, u bene dhe mjaft pyetje dhe diskutime rreth ceshtjeve qe lidhen me menaxhimin e integruar te pyjeve ne pergjithesi dhe me parandalimin dhe menaxhimit te zjarreve ne vecanti.