Harta e shperndarjes se frigorifereve diellore nga MedAlb Instiut ne kuader te projektit
“Frigoriferet Diellore si Pjese e Permiresimit te Sigurise Ushqimore dhe Kushteve te Jeteses ne Stane”