Gjatë periudhës gusht-shtator 2015 MedAlb Institut ka realizuar dy kurse trajnimi me fermerët e bujqesise organike, ekspertë të bujqësisë dhe mjedisit, përfaqësues të institucioneve bujqësore dhe universitetet bujqësore në Tiranë në lidhje me metodën inovative dhe të qëndrueshëme të përdorimit të energjisë diellore për kontrollin e dëmtuesve të bimëve dhe përparësitë e kësaj metode krahasuar me metodat e tjera të përdorura deri më tani në bujqësi.