Ne korrik 2015 MedAlb Institut ka realizuar disa takime me kompanite shqiptare qe operojne ne sektorin e bujqesise dhe importin e makinerive dhe pajisjeve per bujqesi.